اخبار و رویدادها: ارتقاء دکتر مهرگان به مرتبه استادی

ارتقاء دکتر مهرگان به مرتبه استادی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲- ۱۰:۱۰:۴۱

ارتقاء دکتر مهرگان به مرتبه استادی

آقای دکتر محمود مهرگان به مرتبه استادی نائل شدند.

هفتاد و پنجمین جلسه هيات مميزه دانشگاه در روز چهارشنبه سوم خرداد برگزار و در این جلسه آقای دکتر محمود مهرگان به مرتبه استادی نائل شدند.

دانشکده مهندسی مکانیک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

12345