اخبار و رویدادها: ارتقاء دکتر عباس نژاد به مرتبه دانشیاری

ارتقاء دکتر عباس نژاد به مرتبه دانشیاری
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲- ۱۰:۰۴:۵۵

ارتقاء دکتر عباس نژاد به مرتبه دانشیاری

آقای دکتر علی عباس نژاد به مرتبه دانشیاری نائل شدند.

هفتاد و پنجمین جلسه هيات مميزه دانشگاه در روز چهارشنبه سوم خرداد برگزار و در این جلسه آقای دکتر علی عباس نژاد به مرتبه دانشیاری نائل شدند.

دانشکده مهندسی مکانیک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

12345