اخبار و رویدادها: نشست تخصصی روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

نشست تخصصی روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۴:۲۰:۴۳Poster-(3)-(2)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #نشست تخصصی #روز جهانی موزه و میراث فرهنگی...2
12345