اخبار و رویدادها: بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه گازی شاهرود تحت نظارت دکتر جباری و دکتر ضامن

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه گازی شاهرود تحت نظارت دکتر جباری و دکتر ضامن
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۲:۳۱:۲۰

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه گازی شاهرود تحت نظارت دکتر جباری و دکتر ضامن

دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه گازی شاهرود بازدید کردند.

در روز دوشنبه 18 اردیبهشت، دانشجویان دروس ترمودینامیک2، سیستم های انتقال آب و طراحی مبدل تحت نظارت و راهنمایی آقایان دکتر جباری و دکتر ضامن از نیروگاه گازی شاهرود بازدید کردند.

12345