اخبار و رویدادها: محل آزمون ميان ترم فيزيك 2 فنی (دانشكده فيزيك و مهندسی هسته ای)

محل آزمون ميان ترم فيزيك 2 فنی (دانشكده فيزيك و مهندسی هسته ای)
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۰:۲۹:۰۲ancPhys2


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتیشاهرود #تغییر مکان امتحان #فیزیک ..2
12345