اخبار و رویدادها: تغییر محل آزمون هماهنگ میان ترم فیزیک 2

تغییر محل آزمون هماهنگ میان ترم فیزیک 2
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۰۹:۰۸:۵۶

تغییر محل آزمون هماهنگ میان ترم فیزیک 2

محل آزمون هماهنگ میان ترم فیزیک 2 به دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت (پردیس مرکزی) تغییر یافت

اطلاعیه
تغییرمحلآزمونمیانترم فیزیک2هماهنگ


محل برگزاری:

پردیس مرکزی

دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

 


تاریخآزمون(بدون تغییر):

پنجشنبه،
28اردیبهشت
ساعت
10صبح
آموزش دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای

 
12345