اخبار و رویدادها: برگزاری جشنواره بهاره ورزشهای همگانی پسران ودختران

برگزاری جشنواره بهاره ورزشهای همگانی پسران ودختران
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۵:۱۷:۳۴پوسترجشنواره-بهارهبرنامه-برگزاری-مسابقات-جشنواره-ورزشی-بهاره-دانشجویان-پسر


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برگزاری جشنواره بهاره #ورزشهای همگانی...2
12345