اخبار و رویدادها: زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1402-1401و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 1403-1402

زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1402-1401و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 1403-1402
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۵:۴۸:۳۷

زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1402-1401و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 1403-1402

زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1402-1401و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 1403-1402

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان گرامی و همکاران محترم

با درود

احتراما به پيوست اطلاعيه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص "ارزشيابي نيم سال دوم 1402-1401و  پيش ثبت نام نيم سال اول سال تحصيلي 1403-1402" ارسال مي گردد.

12345