اخبار و رویدادها: راهنماي تهيه فيلم جلسه دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي

راهنماي تهيه فيلم جلسه دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۵:۳۶:۴۲راهنماي تهيه فيلم جلسه دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما

احتراما، از آنجاييكه مقرر شد فيلم ارايه دفاع از پايان نامه / رساله از طريق  LMS  در اختيار دانشجويان تحصيلات تكميلي قرار گيرد، در زير  لينك نمونه فيلم جلسه دفاع كه مورد تاييد كتابخانه مي باشد،  جهت اطلاع رساني مناسب به دانشجويان و همچنين اساتيد راهنما  ارسال مي گردد. بديهي است فيلمي كه كيفيت لازم را نداشته باشد و مورد تاييد كتابخانه مركزي نباشد بابت آن وجه تشويقي مصوب به دانشجوي مربوطه پرداخت نخواهد شد.

 

 https://drive.shahroodut.ac.ir/index.php/s/rk1nybYYfFC6Zvi

https://drive.google.com/file/d/16WZNEmO5-Hc_6fhHQiPzHAJdt7oyENsn/view?usp=sharing

 

با تشكر

صمد امامقلي زاده

رئيس كتابخانه مركزي

12345