اخبار و رویدادها: برگزاری كارگاه chat gpt از ديروز تا امروز: كاربردها، تحولات و محدوديت ها

برگزاری كارگاه chat gpt از ديروز تا امروز: كاربردها، تحولات و محدوديت ها
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۲:۰۵:۲۳