اخبار و رویدادها: زمان ارزشيابی نيمسال دوم 1402-1401و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلی 1403-1402

زمان ارزشيابی نيمسال دوم 1402-1401و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلی 1403-1402
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۰:۲۶:۴۲اطلاعیه-نیمسال-دوم-1402--1401-و-پیش¬ثبت-نام-نیمسال-اول--1403--1402--


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #زمان ارزشیابی #پیش ثبت نام...2
12345