اخبار و رویدادها: اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401

اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۴:۰۰:۵۷12345