اخبار و رویدادها: سومين همايش ملی راهبردهای مديريت منابع آب و چالش‌های زيست‌محيطی (آخرين فراخوان)

سومين همايش ملی راهبردهای مديريت منابع آب و چالش‌های زيست‌محيطی (آخرين فراخوان)
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۰:۳۹:۰۸conferance-posterr6


کلمات کلیدی: #سومين همايش ملی راهبردهای مديريت منابع آب و چالش‌های زيست‌محيطی #ساری #سوم خردادماه..2
12345