اخبار و رویدادها: اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري ،نيم سال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 دانشگاه صنعتي شاهرود

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري ،نيم سال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 دانشگاه صنعتي شاهرود
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۱:۰۷:۲۸

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري ،نيم سال اول سال تحصيلي 1403 - 1402  دانشگاه صنعتي شاهرود

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري براي نيم سال اول سال تحصيلي 1403 - 1402در دانشگاه صنعتي شاهرود