اخبار و رویدادها: کسب جایگاه دوازدهم ایران توسط دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی نيچر ايندكس

کسب جایگاه دوازدهم ایران توسط دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی نيچر ايندكس
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲- ۱۲:۲۰:۱۵

کسب جایگاه دوازدهم ایران توسط دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی نيچر ايندكس

نظام رتبه‌بندی نیچر ایندكس ( Nature Index) نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در بازه زمانی اول دسامیر 2021 تا 30 نوامبر 2022 میلادی خود را منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از نظام رتبه‌بندی نیچر ایندكس (Nature Index) در رتبه‌بندی سال جاری این نظام در بین دانشگاه های ایران دانشگاه صنعتی شاهرود  جایگاه 12 را در  دانشگاه  های برتر ایران بدست آورد.

جایگاه ایران در نظام رتبه بندی نیچر ایندکس

در نسخه جاری رتبه بندی نیچر ایندکس که تاریخ اول دسامبر 2021 تا 30 نوامبر 2022 را در بر می گیرد، کشور ایران در میان کشورهای جهان حائز رتبه 30 شده است (جدول 1).  بر اساس 4 حوزه موضوعی کلی فیزیک، شیمی، زمین و علوم محیطی و علوم زیستی بهترین رتبه جمهوری اسلا می ایران در حوزه موضوعی فیزیک با رتبه جهانی 27 بوده است. عملکرد ایران در 4 حوزه موضوعی بر اساس تعداد و سهم مقالات در جدول (2) نشان داده شده است.

در این رتبه بندی 95 سازمان ایرانی حضور دارند که 78 سازمان ماهیت دانشگاهی دارند. در بین کلیه سازمان ها دانشگاه شیراز با کسب رتبه 921 جهانی در بین سازمان ها و نیز کسب رتبه 754 جهانی در بین دانشگاهها، رتبه اول کشور را در هر دو  بخش به دست آورده است.

جدول 1: جایگاه جمهوری اسالمی ایران در میان کشورهای جهان

شاخص

رتبه جهانی

تعداد مقاله

سهم مقاله

رتبه جهانی

30

251

111.62

 

جدول 2: عملکرد ایران در حوزه های موضوعی در پایگاه نیچر ایندکس

حوزه های موضوعی

رتبه جهانی

تعداد مقاله

سهم مقاله

فیزیک

27

149

64.99

شیمی

28

56

35.91

زمین و علوم محیطی

38

18

4.6

علوم زیستی

51

34

5.29

جدول 3: جایگه دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی نیچر ایندکس در سطح کشور به نقل از ISC

photo_2023-04-05_12-55-08

گفتنی است نیچر ایندکس یک پایگاه اطلاعاتی متشکل از وابستگی سازمانی نویسندگانی است که در 82 نشریه برترعلوم طبیعی مقاله چاپ کرده اند. نیچر ایندکس تعداد مطلق و تعداد سهم کسری از انتشار مقاله در سطح سازمانی و ملی را ارائه می دهد و به این ترتیب، شاخصی از خروجی و همکاری پژوهشی با کیفیت در سطح جهانی است. نیچر ایندکس به صورت ماهانه روزآمد شده و اطلاعاات یک دوره 12 ماهه را بر روی وبگاه خود نمایش می دهد.


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #کسب رتبه #رتبه بندی نیچر ایندکس...2
12345