اخبار و رویدادها: دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.

دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱- ۱۵:۲۸:۵۲

دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.

دهمین دوره کنفرانس انرژی‌های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 24 و 25 اسفندماه به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید

دهمین دوره کنفرانس انرژی‌های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 24 و 25 اسفندماه سال جاری  به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.در این کنفرانس سه سخنرانی کلیدی با حضور پروفسور اورعی از دانشگاه صنعتی شریف، پروفسور فرده بلابجرگ از دانشگاه آلبورگ دانمارک و پروفسور محمد بنبوزید از دانشگاه برست فرانسه انجام شد. در ادامه شش کارگاه کاربردی و آموزشی پیرامون موضوع کنفرانس با حضور اساتیدی از دانشگاه روستوک آلمان، پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعتی شاهرود، سازمان نظام مهندسی و برق منطقه‌ای خراسان برگزار گردید

در بخش دیگری از این کنفرانس به ارائه مقالات و داوری توسط اساتید برجسته کشور پرداخته‌شد و از 106 مقاله دریافتی، 59 مقاله تایید و مورد بررسی قرار گرفت که در پایان از 6 مقاله برتر تقدیر به عمل آمد.

 

 

انجمن‌علمی‌برق

Splus.ir/iee_sut

12345