اخبار و رویدادها: اطلاعيه استعدادهای درخشان دكتری 1402

اطلاعيه استعدادهای درخشان دكتری 1402
چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱- ۱۲:۰۰:۲۳بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتي شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز درمقطع دکتری در رشته های مندرج درhttps://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32 ، براي سال تحصيلي 1403-1402 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.جهت اطلاع از چگونگی پذیرش فایل ذیل را مطالعه نمایید:

Etelaeyeh-phd1402


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #پذیرش دانشجو بدون آزمون #مقطع دکتری...2
12345