اخبار و رویدادها: گزارش تصویری مراسم روز بزرگداشت شهدا

گزارش تصویری مراسم روز بزرگداشت شهدا
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱- ۱۳:۱۹:۳۵

گزارش تصویری مراسم روز بزرگداشت شهدا

دانشگاه صنعتی شاهرود/شنبه 20اسفند1401

12345