اخبار و رويدادها: انتصاب دکتر رحیم باقری به سمت مدير امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

انتصاب دکتر رحیم باقری به سمت مدير امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱- ۱۲:۲۸:۳۳

انتصاب دکتر رحیم باقری  به سمت مدير امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

دکتر رحیم باقری عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر ایزدی فرد رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رحیم باقری را به عنوان مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب کرد. 

درقسمتی از حکم ایشان آمده است:

  احتراماً؛ با عنايت به بند «الف» ماده «17» آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كشور مصوب جلسه 684 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد معاون محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه، به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني به مدت دو سال به عنوان مدير امور فناوري و ارتباط با صنعت منصوب مي شويد تا امور محوله را مطابق آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط زير نظر معاون محترم پژوهشي و فناوري به انجام رسانيد.

   اميد است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندي از نظرات و تجربيات همكاران محترم دانشگاهي و ظرفيت هاي موجود، زمينه ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي و ارتباط موثر دانشگاه با بخش صنعت را فراهم نموده و منشا خير و خدمات شايسته باشيد. 

و ایشان همچنین طی حکمی از دکترجواد قالیبافان در مدت تصدی مدير امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه تشكر و قدردانی نمود.


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتصاب #مدیر امور فناوری وارتباط با صنعت...2
12345