اخبار و رویدادها: ارتقاء دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک به مرتبه دانشیاری

ارتقاء دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک به مرتبه دانشیاری
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱- ۱۱:۵۹:۴۱

ارتقاء دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک به مرتبه دانشیاری

هفتاد و سومین و هفتاد و چهارمین جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه دهم اسفند ماه در تالار کوثر برگزار شد و آقایان دکتر محمدباقر نظری و دکتر سیدمجتبی واردی کولائی به مرتبه دانشیاری نائل شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود؛ هفتاد و سومین و هفتاد و چهارمین جلسه هيات مميزه دانشگاه در طی دو نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه دهم اسفند ماه جاری با حضور اعضای هیات ممیزه دانشگاه در تالار کوثر برگزار و شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه علمی بالاتر ارتقاء یافتند.

در جلسه صبح پس از بررسي و تصويب احتساب سابقه دوران پيماني و پايه هاي دوران بورس تعدادی از اعضاي هيات علمي دانشگاه؛ مصوبات كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقاي مرتبه تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه بررسی و پس از بررسی مستندات علمی و تبادل نظر، سه نفر از اعضاي هيات علمي به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند. ادامه جلسه در عصر نیز تعدادی پرونده ارتقاء اعضای هیات علمی مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مستندات؛ سه نفر دیگر نیز به مرتبه علمی بالاتر ارتقا يافتند.

گفتنی است در طی جلسات آقایان دکتر محمدباقر نظری و سیدمجتبی واردی کولایی از دانشکده مهندسی مکانیک به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند.

دانشکده مهندسی مکانیک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

12345