اخبار و رويدادها: ارتقاء مرتبه علمی شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱- ۱۰:۵۶:۵۶

ارتقاء مرتبه علمی شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

هفتاد و سومین و هفتاد و چهارمین جلسه هيات مميزه دانشگاه روز چهارشنبه دهم اسفند ماه در تالار کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود؛ هفتاد و سومین و هفتاد و چهارمین جلسه هيات مميزه دانشگاه در طی دو نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه دهم اسفند ماه جاری با حضور اعضای هیات ممیزه دانشگاه در تالار کوثر برگزار و شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه علمی بالاتر ارتقاء یافتند.

در جلسه صبح پس از بررسي و تصويب احتساب سابقه دوران پيماني و پايه هاي دوران بورس تعدادی از اعضاي هيات علمي دانشگاه؛ مصوبات كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقاي مرتبه تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه بررسی و پس از بررسی مستندات علمی و تبادل نظر، سه نفر از اعضاي هيات علمي به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند. ادامه جلسه در عصر نیز تعدادی پرونده ارتقاء اعضای هیات علمی مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مستندات؛ سه نفر دیگر نیز به مرتبه علمی بالاتر ارتقا يافتند.

گفتنی است در طی این دو جلسه آقایان دکتر محمدباقر نظری و سیدمجتبی واردی کولایی از دانشکده مهندسی مکانیک و آقای دکتر محمدهادی نوری اسکندری از دانشکده علوم ریاضی به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند. همچنين آقایان دکتر سید محمداسماعیل جلالی و احمد رمضان زاده از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک و آقاي دكتر کاظم بی تقصیر فدافن از دانشكده فيزيك و مهندسی هسته ای به مرتبه استادي ارتقاء يافتند.

 عکس

 روابط عمومی دانشگاه ارتقای همکاران را به خودشان و جامعه دانشگاه صنعتی شاهرود تبریک گفته و برای همه آرزوی موفقیت دارد.


کلمات کلیدی: #هیات ممیزه؛ ارتقاء مرتبه علمی
12345