اخبار و رویدادها: برگزاری نشست دستاوردها و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه ها

برگزاری نشست دستاوردها و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه ها
شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱- ۰۸:۰۵:۰۷پوسترنشست-مراکز-هدايت-شغلي


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #نشست مجازی #دستاوردهای مراکز هدایت شغلی...2
12345