اخبار و رویدادها: دفاع از رساله دو دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دو دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱- ۱۲:۳۲:۴۸

دفاع از رساله دو دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

خانم ها مرجان امینی و نسرین بیگلری دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی از رساله دكتری خود دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مرجان امینی دانشجوی دكتری مدیریت ورزشی این دانشگاه در روزدوشنبه مورخ 1401/11/24 سال جاری از رساله خود تحت عنوان " آینده‌پژوهی توسعه گردشگری پایدار ورزشی " به راهنمایی آقایان دکتر حسن بحرالعلوم استاد تمام  و  دکتر رضا اندام دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران آقای دکتر محمد کشتی دار استاد تمام  و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و آقایان دکتر سیدرضا حسینی نیا و دکتر هادی باقری از اعضای هیـأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

لازم به ذكر است 3 مقاله (که این مقاله در مجلات معتبر به چاپ رسیده)  در نشریات معتبر داخلی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

همچنین نسرین بیگلری دانشجوی دكتری مدیریت ورزشی این دانشگاه در روز یکشنبه  مورخ 1401/11/30 سال جاری از رساله خود تحت عنوان " طراحی و تحلیل مدل مدیریت بحران لیگ برتر فوتبال در ایران " به راهنمایی آقای دکتر سیدرضا حسینی نیا دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران آقای دکتر مرتضی دوستی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران و آقایان دکتر حسن بحرالعلوم و دکتر رضا اندام از اعضای هیـأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

لازم به ذكر است 5 مقاله (که این مقالات در مجلات معتبر به چاپ رسیده) و 1 مقاله در نشریات نشریات JCR و 1 مقاله در نشریات Scopus و 3 مقاله نیز در نشریات معتبر داخلی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

1314


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دفاع رساله دکتری #دانشکده تربیت بدنی...2
12345