اخبار و رویدادها: دانشگاه صنعتی و شرکت صا ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

دانشگاه صنعتی و شرکت صا ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱- ۱۰:۰۲:۴۵

دانشگاه صنعتی و شرکت صا ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی شاهرود و شرکت صنایع مخابرات صا ایران در زمینه تحقیق و پژوهش و توسعه و پیاده سازی پروژه های صنعت الکترونیک و مخابرات امضا شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی شاهرود و شرکت صنایع مخابرات صا ایران در زمینه تحقیق و پژوهش و توسعه و پیاده سازی پروژه های صنعت الکترونیک و مخابرات با حضور مسئولانی از سوی دانشگاه و همچنین شرکت صا ایران امضا شد.

دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود درباره این تفاهم نامه گفت: هدف از این موافقت نامه همکاری مشترک دانشگاه و صنایع الکترونیک ایران به منظور تحقق اهداف و سیاستهای تحقیق و توسعه و پیاده سازی پروژه های صنعت الکترونیک و مخابرات است.

وی با بیان اینکه نقش دانشگاه در این تفاهم نامه تامین نیازهای علمی پژوهشی مشاوره و آموزشی برای افزایش توان عملیاتی صنایع الکترونیک ایران خواهد بود، افزود: نقش شرکت صا ایران نیز در این موافقت نامه حمایت های مالی و فرا مالی از دانشگاه و جامعه علمی دانشگاهی در راستای اجرای طرح است.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه در این موافقتنامه هشت محور کلی ذکر شده که نخستین آنها پژوهش و فناوری است، تاکید کرد: در این محور انجام پژوهش های کاربردی و توسعه راهبردی و صنعتی در زمینه الکترونیک و ایجاد اتاق فکر پژوهشکده‌ها، کمیته ها و گروه های تخصصی مشترک در کنار ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع مورد تعهد قرار گرفته است.

ایزدی فرد با بیان اینکه پشتیبانی دومین محور از این تفاهم نامه است که شامل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و انجام فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در کنار تهیه مقالات علمی و پژوهشی و کاربردی است، بیان داشت: برگزاری همایش ها و آموزش های تخصصی و مهارت های کوتاه مدت و بهره گیری از مطالعات و بررسی آینده پژوهی دانشگاه به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه های علمی و فناوری مورد نیاز صنایع الکترونیک ایران دیگر رکن تعهد نامه است.

وی با بیان اینکه مشاوره شامل نظارت و همکاری در استقرار کامل نظام تحقیقات صنعتی توسعه‌ای و کاربردی در زمینه مورد نیاز صنایع الکترونیک ایران از دیگر ارکان و محورهای این توافق نامه است، گفت: دیگر محور این تفاهم نامه محصول و خدمات است که شامل استفاده از ظرفیت‌های علمی مالی و صنعتی متعهدین برای توسعه محصولات و خدمات مشترک در زمینه مورد نیاز صنایع الکترونیک ایران می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی و استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی متعهدین برای اهداف آموزشی و پژوهشی از دیگر ارکان و محورهای این تفاهم نامه است، تاکید کرد: خدمات آموزشی شامل ایجاد بسترهای آموزشی برای ارائه مطالب آموزشی پایه ای و لبه فناوری با استفاده از ظرفیت دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی از دیگر بخش های این تفاهم نامه محسوب می شود.

ایزدی فرد از تعاملات نیروی انسانی استفاده از ظرفیت های اساتید و دانشجویان برای انجام پروژه های تعریف شده در سازمان الکترونیک ایران به مثابه یکی دیگر از بخش های این تفاهم نامه خبر داد و گفت: نیازسنجی و آینده‌پژوهی شامل تحلیل نیاز حال و آینده صنایع الکترونیک برای افق های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و ارائه راهکارهای مناسب نیازسنجی و آینده نگری در خصوص زیرساخت های طراحی و آزمایشگاهی در صنایع الکترونیک به منظور بهره برداری بهتر از دیگر بخش های تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شاهرود است.

12345