اخبار و رويدادها: گزارش تصویری مراسم افتتاحيه نمايشگاه كار استان سمنان

گزارش تصویری مراسم افتتاحيه نمايشگاه كار استان سمنان
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱- ۱۴:۱۲:۲۰دوشنبه 24 بهمن ماه