اخبار و رویدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتری دانشکده مهندسی مکانیک

دفاع از رساله دانشجوی دكتری دانشکده مهندسی مکانیک
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱- ۱۰:۱۸:۲۵

دفاع از رساله دانشجوی دكتری دانشکده مهندسی مکانیک

امیرحسین جوانفر دانشجوی دكتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (دینامیک-کنترل-ارتعاشات) با كسب درجه عالی از رساله دكتری خود دفاع نمود.

امیرحسین جوانفر دانشجوی دكتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (دینامیک-کنترل-ارتعاشات) در روز  یکشنیه مورخ 1401/11/23 از رساله خود تحت عنوان "طراحی مکانیزم اسکلت خارجی براساس مدل سازی بیولوژیک زانو" به راهنمایی آقای دکتر مهدی بامداد عضو هیات علمی گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دفاع نمود.

داور خارجی این رساله آقای دکتر حمیدرضا محمدی دانیالی (استاد تمام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) و داوران داخلی نیز آقایان دکتر سیدمجتبی واردی کولائی و دکتر مصطفی نظری بودند و آقای دکتر ناصرالدین سپهری نیز به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع حاضر بودند.

لازم به ذكر است 2 مقاله ISI ، یک مقاله علمی-پژوهشی داخلی و یک مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

  • Effect of novel continuous friction model on nonlinear dynamics of the mechanisms with clearance joint (Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science)
  • A developed multibody knee model for unloading knee with cartilage penetration depth control (Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine)
  • Development of a planar multibody model of the knee joint with contact mechanics (Iranian Journal of Biomedical Engineering)
  • Knee Brace control for Reduction of Medial Compartment Load (International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM 2022))

 

دانشکده مهندسی مکانیک ضمن تبریک به آقای امیرحسین جوانفر و آقای دکتر مهدی بامداد، آرزوی موفقیت های بیشتر برای این عزیزان دارد.

 

12345