اخبار و رویدادها: گزارش تصویری انعقاد تفاهم نامه همكاري دانشگاه صنعتي شاهرود با شركت برق منطقه اي استان سمنان

گزارش تصویری انعقاد تفاهم نامه همكاري دانشگاه صنعتي شاهرود با شركت برق منطقه اي استان سمنان
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱- ۱۴:۳۰:۴۸12345