اخبار و رويدادها: برگزاری وبینار Reinforcement Learning for Autonomous Energy Managementدر دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری وبینار Reinforcement Learning for Autonomous Energy Managementدر دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱- ۱۲:۰۱:۲۴

برگزاری وبینار Reinforcement Learning for Autonomous Energy Managementدر دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری وبینار Reinforcement Learning for Autonomous Energy Management توسط توسط دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شاهرود

در راستای برگزاری سلسله وبینارهای علمی محققین ایرانی خارج از کشور توسط دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شاهرود، وبینار Reinforcement Learning for Autonomous Energy Management توسط دکتر امیر رضا حیدری دانش آموخته دانشگاه EPFL سوییس روز یکشنبه ۹ بهمن برگزار خواهد شد.

photo_2023-01-25_17-11-40


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دفتر همکاری های علمی بین المللی #وبینار...2
12345