اخبار و رويدادها: برگزاری نخستين رويداد ايده نمايی كاربرد ليزر فوتونيك در پيشبرد فناوری های نوين

برگزاری نخستين رويداد ايده نمايی كاربرد ليزر فوتونيك در پيشبرد فناوری های نوين
دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱- ۰۸:۵۰:۱۱0758


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اولین رویدادایده نمایی...2
12345