اخبار و رويدادها: برگزاری رويداد شناسايي فعالان حوزه حسگرها و عملگرها

برگزاری رويداد شناسايي فعالان حوزه حسگرها و عملگرها
یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱- ۱۳:۴۷:۰۴-5933601558736517934_121

12345