اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی: بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته غيبت 4011

اطلاعیه آموزشی: بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته غيبت 4011
سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱- ۰۹:۱۷:۵۴بررسی-غیبت-کلاسی-و--امتحانی-در-کمیته-منتخب-شورای-آموزشی-4011


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه آموزشی #بررسی غیبت کلاسی..2
12345