اخبار و رویدادها: بیست و پنجمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران

بیست و پنجمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران
یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱- ۰۹:۳۵:۰۹new-poster-2_1

https://gsi25.shahroodut.ac.ir


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش انجمن زمین شناسی...2
12345