اخبار و رویدادها: جشنواره دانشگاهی علمی،فرهنگی، هنری جوانی جمعیت (تمدید شد)

جشنواره دانشگاهی علمی،فرهنگی، هنری جوانی جمعیت (تمدید شد)
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱- ۱۰:۱۲:۳۶

جشنواره دانشگاهی علمی،فرهنگی، هنری جوانی جمعیت (تمدید شد)

مهلت ارسال آثار جهت شرکت جشنواره دانشگاهی علمی،فرهنگی، هنری جوانی جمعیت تا پایان دی ماه ارسال شد.

111741-1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره جوانی جمعیت..2
12345