اخبار و رويدادها: برگزاری مراسم بزرگداشت روز نهم دی روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت ساعت 10 صبح در محل مدرسه قلعه شاهود

برگزاری مراسم بزرگداشت روز نهم دی روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت ساعت 10 صبح در محل مدرسه قلعه شاهود
چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱- ۱۳:۵۷:۴۰3000


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بزرگداشت حماسه 9 دی ماه...2
12345