اخبار و رویدادها: برگزاری مراسم محوری شهرستان تحت عنوان اجتماع بزرگ بصيرت فاطمی

برگزاری مراسم محوری شهرستان تحت عنوان اجتماع بزرگ بصيرت فاطمی
چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱- ۱۳:۵۴:۴۳4000


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اجتماع بزرگ بصیرت فاطمی #مدرسعه قلعه...2
12345