اخبار و رویدادها: برگزاری وبينار بين المللی علمی توسعه كسب و كار در حوزه بين الملل

برگزاری وبينار بين المللی علمی توسعه كسب و كار در حوزه بين الملل
چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱- ۰۸:۱۵:۴۶Webinar-(1)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #گروه بین الملل #ویبینار #کسب وکار...2
12345