اخبار و رویدادها: ارتقاء دکتر اکبر ملکی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء دکتر اکبر ملکی به مرتبه دانشیاری
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱- ۱۳:۳۶:۱۲

ارتقاء دکتر اکبر ملکی به مرتبه دانشیاری

هفتاد و یکمین و هفتاد و دومین جلسه هيات مميزه دانشگاه در ظهر روز چهارشنبه 30 آذر ماه جاری در تالار کوثر دانشگاه برگزار شد و با ارتقاء دکتر اکبر ملکی به مرتبه دانشیاری موافقت به عمل آمد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ هفتاد و یکمین و هفتاد و دومین  جلسه هيات مميزه دانشگاه در ظهر روز چهارشنبه مورخ 30/9/1401 با بررسي و تصويب احتساب سوابق دوران پيماني و بررسی پايه هاي دوران بورس تعدادی از اعضای هيات علمي دانشگاه و نيز بررسي مصوبات كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقاي مرتبه تعدادي از اعضای هيات علمی در تالار کوثر دانشگاه تشكيل شد و دكتر اکبر ملکی عضو هيات علمي دانشكده مهندسی مکانیک به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا يافتند.

دانشکده مهندسی مکانیک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

 

12345