اخبار و رویدادها: برگزاری بیست و چهارمین جشنواره مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت روز دانشجو

برگزاری بیست و چهارمین جشنواره مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت روز دانشجو
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱- ۱۲:۳۰:۱۱

برگزاری بیست و چهارمین جشنواره مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت روز دانشجو

بیست و چهارمین مسابقات درون دانشگاهی در دو بخش والیبال و فوتسال به مناسبت روز دانشجو از تاریخ 26 آذرماه شروع شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، جشنواره بيست وچهارمين مسابقات فوتسال ووالیبال درون دانشگاهي به مناسبت روزدانشجواز تاریخ 26  آذرماه جاری شروع شد

بخش فوتسال این جشنواره  با شركت 27تيم بصورت دانشكده اي ازروزشنبه مورخ  6/9/1401 درسالن آزادي از ساعت 18:00شروع ودرقالب سه بازي درهرشب برگزارمي گرددو اين بازي ها ادامه دارد.

بخش والیبال جشنواره با شرکت 5 تيم بصورت دانشكده اي ازروزيكشنبه مورخ 7/9/1401درساعت 18:00شروع و درسالن انقلاب برگزارشده واين بازيها نيز بصورت دوره اي ادامه دارد.

photo_2022-12-04_01-16-47


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برگزاری جشنواره #مسابقات ورزشی...2
12345