اخبار و رویدادها: ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی به دانشیاری

ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی به دانشیاری
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱- ۰۸:۴۶:۱۸

ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی به دانشیاری

هفتاد و یکمین و هفتاد و دومین جلسه هيات مميزه دانشگاه درظهر روزچهارشنبه 30 آذر ماه جاری در تالار کوثر دانشگاه برگزار شدو با ارتقای رتبه علمی 5 نفر از اعضای هیات علمی موافقت به عمل آمد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ هفتاد و یکمین و هفتاد و دومین  جلسه هيات مميزه دانشگاه در ظهر روز چهارشنبه مورخ 30/9/1401 با بررسي و تصويب احتساب سوابق دوران پيماني و بررسی پايه هاي دوران بورس تعدادی از اعضای هيات علمي دانشگاه و نيز بررسي مصوبات كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقاي مرتبه تعدادي از اعضای هيات علمی در تالار کوثر دانشگاه تشكيل شد و افراد زیر به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا يافتند.

دكتر اکبر ملکی عضو هيات علمي دانشكده مهندسی مکانیک 

دكتر فرج اله فردوست عضو هيات علمي دانشكده علوم زمین

دكتر مهدی جعفرزاده عضو هيات علمي دانشكده علوم زمین 

دكتر امین ابراهیمی عضو هيات علمي دانشكده مهندسی کشاورزی 

دكتر مهدی قوتمند عضو هيأت علمي دانشكده علوم ریاضی 

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاهی و اعضای محترم هیات علمی که به مرتبه بالاتر ارتقاء یافته اند تبریک عرض می نماید و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

photo_2022-12-24_08-13-59


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #هیأت ممیزه #ارتقاءمرتبه علمی...2
12345