اخبار و رویدادها: برگزاری اولين رويداد مديريت بحران ايران قوی 1401 ازتاريخ 3 الی 5 دی ماه سالجاری

برگزاری اولين رويداد مديريت بحران ايران قوی 1401 ازتاريخ 3 الی 5 دی ماه سالجاری
دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱- ۱۳:۰۰:۱۴پوستر-رويداد


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد #مدیریت بحران #ایران قوی...2
12345