اخبار و رویدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱- ۱۳:۲۹:۱۸

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

هلن حسینی دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی با كسب درجه عالی از رساله دكتری خود دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، هلن حسینی دانشجوی دكتری مدیریت ورزشی این دانشگاه در روز  سه شنبه  مورخ 1401/08/09 از رساله خود تحت عنوان " طراحی مدل ارزش آفرینی برند در باشگاه­های ورزشی ایران " به راهنمایی آقایان دکتر حسن بحرالعلوم دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی و دکتر رضا اندام دانشیار و عضو هیأت گروه مدیریت ورزشی و استاد مشاور آقایان دکتر هادی باقری استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و دکتر علی اکبر حسنی دانشیار دانشکده مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران آقای دکتر نجف آقایی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرکار خانم دکتر حوریه دهقانپوری و جناب آقای دکتر سیدرضا حسینی نیا از اعضای هیـأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

لازم به ذكر است  1 مقاله در نشریات معتبر داخلی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

4_1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دفاع #رساله دکتری #تربیت بدنی...2
12345