اخبار و رویدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱- ۱۳:۲۶:۴۲

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

ناهید داروغه عارفی دانشجوی دكتری رشته مدیریت ورزشی با كسب درجه عالی از رساله دكتری خود دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، ناهید داروغه عارفی دانشجوی دكتری مدیریت ورزشی این دانشگاه در روز  دوشنبه  مورخ 1401/09/07 از رساله خود تحت عنوان " مدل اکوسیستم کارآفرینی در ورزش " به راهنمایی آقایان دکتر حسن بحرالعلوم دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی و دکتر رضا اندام دانشیار و عضو هیأت گروه مدیریت ورزشی و استاد مشاور آقای دکتر علی اکبر حسنی دانشیار دانشکده مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران آقای دکتر نجف آقایی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و آقایان دکتر هادی باقری و دکتر سیدرضا حسینی نیا از اعضای هیـأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله شبیه سازی 15 ساله مدل اکوسیستم کارآفرینی ورزش ایران صورت گرفته و ارایه سناریورها برای بهبود کارآفرینی ارائه گردید.

لازم به ذكر است مقاله ISI  (که این مقاله در مجلات معتبر به چاپ رسیده) و 1 مقاله در نشریات معتبر داخلی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

3_1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دفاع #رساله دکتری #تربیت بدنی...2
12345