اخبار و رویدادها: بازدید آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق

بازدید آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق
شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱- ۱۳:۰۱:۰۰

بازدید آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق

دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و مواد منطبق بر مباحث درس "فرآیندهای پالایش" از مركز انتقال نفت و تاسيسات شهيد سربرزگر شاهرود بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دکتر جعفر عبدی عضو هيأت دانشکده گروه مهندسی شیمی و مواد، دانشجویان گروه مهندسی شیمی منطبق بر مباحث درس " فرآیندهای پالایش" طی روز دوشنبه چهاردهم آذر ماه از مركز انتقال نفت و تاسيسات شهيد سربرزگر شاهرود بازدید کردند.

دکتر جعفر عبدی، هدف از این بازدید علمی را در جهت تکمیل مباحث تئوری و مهارتی و با رویکرد امید آفرینی و اطلاع صحیح و دقیق دانشجویان از پیشرفت های مهم صنعتی کشور برشمرد. ایشان تاکید داشتند که با توجه به ارتباط عميق دروس تخصصي رشته مهندسي شيمي (درس فرآيند پالايش) با مباحث مربوط به خطوط انتقال نفت، تصفيه فرآورده هاي نفتي و خوردگي خطوط انتقال، بازديد دانشجويان اين رشته از واحدهاي مربوطه در صنعت، تاثير بسزايي در يادگيري و تثبيت هرچه بهتر مفاهيم علمي دارد. همچنين، برگزاري بازديدهاي علمي علاوه بر افزايش علاقمندي و انگيزه دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي، موجب خواهد شد كه ديدگاه خوبي در رابطه با آينده شغلي خود پيدا كنند.

ایشان ضمن تشکر از آقای مهندس جبارزاده مدیریت محترم و آقای مهندس موسوی مسئول محترم روابط عمومی مركز انتقال نفت و تاسيسات شهيد سربرزگر در جهت همکاری با این بازدید علمی، افزود: منطقه شمال شرق حدود شصت سال پیش با احداث خط 8 اینچ ری - مشهد آغاز به کار کرد؛ مرکز این منطقه در جنوب شرقی شاهرود قرار دارد و این منطقه سه استان خراسان، گلستان، سمنان و قسمتی از مازندران را پوشش می­دهد؛ منطقه شمال شرق همچنین انتقال حجم عظیمی از فرآورده های نفتی نفت سفید، نفت گاز، بنزین و سوخت جت را توسط خطوط لوله با 4 مرکز انتقال نفت و 4 تاسیسات به عهده دارد.

photo_2022-12-10_11-14-18_1photo_2022-12-10_11-14-10photo_2022-12-10_11-11-25photo_2022-12-10_11-10-40


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بازدید آموزشی #دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی ومواد...2
12345