اخبار و رویدادها: كارگاه آشنايي با سازوكارهاي برقراري ارتباط موثر اعضاي هيات علمي دانشگاه با صنعت

كارگاه آشنايي با سازوكارهاي برقراري ارتباط موثر اعضاي هيات علمي دانشگاه با صنعت
سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱- ۲۰:۱۸:۰۲

كارگاه آشنايي با سازوكارهاي برقراري ارتباط موثر اعضاي هيات علمي دانشگاه با صنعت

به مناسبت هفته پژوهش كارگاه هم انديشي "آشنايي با سازوكارهاي برقراري ارتباط موثر اعضاي هيات علمي دانشگاه با صنعت" در روز سه شنبه 22 آذرماه 1401 در محل سالن جلسات کوثر از ساعت 18 تا 20 برگزار گردید.

به مناسبت هفته پژوهش كارگاه هم انديشي "آشنايي با سازوكارهاي برقراري ارتباط موثر اعضاي هيات علمي دانشگاه با صنعت" در روز سه شنبه 22 آذرماه 1401 در محل سالن جلسات کوثر از ساعت 18 تا 20 با حضور معاون پژوهش و فناوری، مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت، رئيس گروه امور فناوري، تجاري سازي و كارآفريني و جمعی از اعضای هیأت علمی برگزار گردید. در این جلسه پس از بیان اهميت و جايگاه فعاليت هاي پژوهشي تقاضامحور توسط معاون پژوهش و فناوری، مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت به ارائه بسترها و مشوق هاي قانوني مرتبط با طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي پرداختند و در پایان رويكردها و چالش ها در ارتباط صنعت با دانشگاه از نگاه اعضاي هيات علمي فعال در حوزه ارتباط با صنعت بیان شد.

جهت دریافت فایل ارائه جلسه اینجا را کلیک نمایید.

 


کلمات کلیدی: #ارتباط با صنعت #کارگاه
12345