اخبار و رویدادها: فراخوان چهارمين جشنواره سراسری دانشجويی شعر باران

فراخوان چهارمين جشنواره سراسری دانشجويی شعر باران
سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱- ۰۹:۱۰:۳۱840.1840


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره #شعرباران....2
12345