اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(32): نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه با پسران دانشجو

اطلاعیه دانشجویی(32): نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه با پسران دانشجو
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱- ۱۰:۴۴:۴۸32


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #نشست صمیمانه #هیأت رئیسه با دانشجویان پسر..2
12345