اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(31): نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه با دختران دانشجو

اطلاعیه دانشجویی(31): نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه با دختران دانشجو
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱- ۱۰:۴۰:۴۸31


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه دانشجویی #نشست صمیمی #هیأت رئیسه با دختران دانشجو..2
12345