اخبار و رویدادها: دیدار معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه

دیدار معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه
شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱- ۱۰:۱۰:۵۱

دیدار معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه

دکتر هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان با اتفاق هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید کردند.

دکتر هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان با اتفاق هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر عتف و رئیس سازمان امور دانشجویان به همراه دکتر ابراهیم علی دوست مدیر کل تربیت بدنی و مهندس قائد شرف مدیر کل حوزه ریاست این سازمان در جلسات جداگانه ای با هیات رئیسه دانشگاه و نمایندگان تشکل­های دانشجویی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مرتضی ایزدی فرد رئیس دانشگاه، با ارائه گزارش کاملی از توانمندی های دانشگاه در تمام حوزه ها به ویژه در بخش بین الملل و دانشجویی، ابراز امیدواری کرد که با حمایت از وزارت علوم دانشگاه بتواند کاستی های موجود در حوزه دانشجویی به ویژه در تعمیرات خوابگاههای قدیمی و احداث خوابگاه های متأهلی دانشجویی را جبران نماید. ایشان اضافه کردند: دانشگاه با تغییر کاربری برخی از ساختمان های موجود و تبدیل آنها به خوابگاه متأهلی اقدامات اولیه را انجام داده است ولی تا وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و نیازمند حمایت وزارت عتف و خیرین سطح شهرستان است. در ادامه این دیدار دکتر خسروی معاون دانشجویی و دکتر محمد حسین احمدی رئیس گروه همکاریهای بین المللی نیز توضیحاتی در خصوص موانع موجود در حوزه های خود ارائه دادند.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان در دیدار با هیأت رئیسه دانشگاه، با اشاره به جایگاه دانشگاه افزود: دانشگاه صنعتی شاهرود اگرچه در شهرستان واقع شده است اما در رده دوم و همپایه دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و سهند تبریز بعد از دانشگاه های صنعتی پایتخت قرار دارد و ظرفیت فنی ویژه و بزرگی در شهرستان است و منشاء اثر بوده و انتظار می رود با افزایش ارتباطات تاثیرگذاری آن در سطح ملی و بین المللی به ویژه در بخش ارتباط با صنعت بین المللی ارتقا یابد و سبب توسعه کسب و کار صنعتی در محیط پیرامونی خود شود.

دکتر هاشم داداش پور با اشاره به این که دانشگاه باید در پی مرجعیت سازی علمی باشد اضافه کردند: یکی از ارکان اساسی در این زمینه جذب دانشجوی بین الملل و همکاری در طرحهای پژوهشی و بنیادی بین المللی است که دانشگاه در بخش همکاریهای بین اللملی خوب عمل کرده و موفق بوده است ولی باید تلاش بیشتری در معرفی توانمندیهای زیاد دانشگاه در فضای بین الملل برای جذب دانشجویی خارجی داشته باشد و وزارت هم در این زمینه حمایت خواهد کرد.

12345