اخبار و رويدادها: اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401

اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401
جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱- ۱۶:۱۲:۰۰اطلاعيه - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال اول 1402-1401 و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1402-1401

12345