اخبار و رويدادها: گزارش تصویری بازدید معاون وزیر از مجموعه خوابگاهی، آزمایشگاه ها و سالن های ورزشی دانشگاه

گزارش تصویری بازدید معاون وزیر از مجموعه خوابگاهی، آزمایشگاه ها و سالن های ورزشی دانشگاه
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱- ۱۱:۵۱:۵۶12345